Trimning av cocker spaniel

Med vänlig hälsning

Marie wiggedal